Rozwój i kształcenie

Podstawowym i najważniejszym celem działalności Studenckiego Koła Automatyków SKALP jest zapewnienie swoim członkom możliwości i warunków do rozwoju i kształcenia się w dziedzinie automatyki i robotyki. Koło osiąga wymienione wyżej cele poprzez bezpośrednią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami, organizację wykładów i warsztatów, na których przekazywana jest praktyczna wiedza, uzupełniająca w miarę możliwości program studiów, udział w seminariach poświęconych automatyce i robotyce, zachęcanie i wspieranie w tworzeniu projektów oraz organizację środków do realizacji projektów prowadzonych przez swoich członków.
Ogólnie celem Koła jest jak najlepsze przygotowanie swoich członków do przyszłej pracy, jako inżynierowie-praktycy.

Popularyzacja automatyki i robotyki

Koło aktywnie przyczynia się do popularyzacji i zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat automatyki i robotyki. W tym celu organizuje lub współorganizuje liczne zdarzenia i imprezy naukowe takie jak Dzień Robota, First LEGO League czy Bałtycki Festiwal Nauki, na których w sposób jak najbardziej przystępny i ciekawy, a jednocześnie treściwy, stara się przedstawić zagadnienia robotyki oraz zainteresować tą dziedziną jak najszersze kręgi społeczeństwa.
Ponadto Koło bierze udział w podobnych zdarzeniach prowadzonych przez inne koła studenckie, jak na przykład CybAiRbot, seminariach poświęconych automatyce i robotyce oraz targach technologicznych, jak np. Technicon.
Dodatkowo koło współpracuje z kilkoma organizacjami uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, poprzez bezpośredni kontakt i wspieranie w rozwoju oraz tworzenie zdarzeń adresowanych bezpośrednio do tej grupy wiekowej.


Działalność międzyuczelniana

Studenckie Koło Automatyków SKALP dąży do jak najlepszej współpracy z innymi studenckimi kołami zrzeszającymi pasjonatów automatyki i robotyki z całej Polski. Współpraca ta polega na wzajemnym udziale w prowadzonych przez te organizacje zdarzeniach związanych z robotyką, wymiana doświadczeń oraz wiedzy.

Współpraca ze światem biznesu i przemysłu

Koło SKALP ma wolę współpracy z firmami reprezentującymi świat biznesu i przemysłu związanymi z rynkiem nowoczesnych technologii. W ramach takiej współpracy koło prowadzi praktyki, np. w zaprzyjaźnionej firmie ASTOR, oraz jest wspierane w tworzeniu i prowadzeniu projektów przez firmy takie jak WObit.Kontakt

  • Opiekun naukowy: dr Stanisław Raczyński
  • Siedziba: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
    stary budynek ETI, pokój 551
  • Prezes Koła Naukowego: Maciej Manuszewski
  • Email: prezes@skalppg.pl
  • Prezes stowarzyszenia SR SKALP: Weronika Narloch
  • Email: weronika.narloch@srskalp.pl